Heland - pokoje gościnne - Jastrzębia Góra
REGULAMIN POBYTU                   wersja w PDF

Ten regulamin ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00.
2. Chęć przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić do osoby zarządzającej rezerwacjami.
3. Opłaty:
Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Gościa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.
4.Zaliczki:
Klient może w każdym czasie zrezygnować z dokonanej wcześniej rezerwacji, jednak w zależności od czasu zgłoszenia rezygnacji ponosi on ryzyko utraty części lub całości wniesionej przez siebie zaliczki, która ulega potrąceniu przez Pokoje Gościnne Heland celem wyrównania poniesionych przez Pokoje Gościnne Heland kosztów - na warunkach niżej wymienionych:
Klient traci prawo do zwrotu wpłaconej zaliczki w całości w przypadku:
a. rezygnacji z rezerwacji w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu do Pokojów Gościnnych Heland
b. rezygnacji z rezerwacji w dniu przyjazdu do Pokojów Gościnnych Heland
c. gdy nie zrezygnował wcześniej z rezerwacji i nie przyjechał do Pokojów Gościnnych Heland w dniu rozpoczęcia planowanego pobytu,
Klient traci prawo do zwrotu 50 % kwoty wpłaconej zaliczki w przypadku rezygnacji z rezerwacji w okresie pomiędzy 14 dniami, a 7 dniami przed planowanym terminem przyjazdu do Pokojów Gościnnych Heland.
Klient ma prawo do zwrotu na swoją rzecz zaliczki w całości w przypadku rezygnacji z rezerwacji w okresie wcześniejszym, niż 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu.
5. Zwierzęta są akceptowane. Opłata wynosi  5 zł za dobę.
6. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
7. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość.
8. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
10. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
11. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
12. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 20.00.
13. Obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
14. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca pobyt gości, może zostać usunięty z obiektu.
15. Opłata za zniszczenie lub zgubienie klucza wynosi 30 zł.


© 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Heland - Pokoje Gościnne by Maciej Kurzak

Jesteś 7042 gościem tej strony